Krumpliaratinės orapūtės

Krumpliaratinės orapūtės

Šios orapūtės yra naudojamos oro padavimui įvairiems tikslams.

Orapūtės agregatą sudaro:

  • orapūtė
  • elektrinis variklis
  • garso slopintuvas
  • valdymo sistema

Prie šių agregatų dažnai montuojamos dažnuminės pavaros jų darbo automatiniam reguliavimui. 

Q- 5,59 iki 160 m3/val.

P- iki 1000 mbar